Меню Вход

Нормативни документи

 

УСТАВ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС

 

 

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО ТЕНИС 2023


 

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО ТЕНИС 2022

 

 

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО ТЕНИС 2021


 

ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ОТ КАЛЕНДАРА НА БФТ, В УСЛОВИЯ НА COVID-19 ПАНДЕМИЯ

 

Декларация до 14 год.

Декларация между 14 и 18 год.

Декларация над 18 год.

 

 

ПОЛИТИКА ЗА НУЛЕВА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НЕПРИСТОЙНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ

 

 

ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС


Политики за поверителност и защита на лични данни в  СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС“


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, СЪТРУДНИЦИТЕ И ПАРТНЬОРИТЕ-ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС ПРИ И ПО ПОВОД ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ТЯХНАТА ЗАЩИТА

 

КАТЕГОРИЗАЦИОННА КАРТА за 2023

изисквания към категоризационната карта

 

КАРТОТЕКИРАНЕ, ТРЕНЬОРСКИ ЛИЦЕНЗИ И ЧЛЕНСКИ ВНОС 2023

 

Бланка за медицински прегледи относно картотекиране

 


 

И Н С Т Р У К Ц И Я

ЗА

ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, СЪТРУДНИЦИТЕ И ПАРТНЬОРИТЕ-ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС ПРИ И ПО ПОВОД ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ТЯХНАТА ЗАЩИТА

Спонсори и партньори
Генерален спонсор
Официални спонсори
Медийни партньори
ПартньориММСITFTennis EuropeAmerican Chamber of Commerce in BulgariaБългарски национален тенис центърKinder+