Меню Вход

Нормативни документи

 

УСТАВ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС

 

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО ТЕНИС 2021


ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ОТ КАЛЕНДАРА НА БФТ, В УСЛОВИЯ НА COVID-19 ПАНДЕМИЯ

 

Декларация до 14 год.

Декларация между 14 и 18 год.

Декларация над 18 год.

 

ПОЛИТИКА ЗА НУЛЕВА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НЕПРИСТОЙНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ

 

 

ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС


Политики за поверителност и защита на лични данни в  СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС“


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, СЪТРУДНИЦИТЕ И ПАРТНЬОРИТЕ-ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС ПРИ И ПО ПОВОД ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ТЯХНАТА ЗАЩИТА

 

КАТЕГОРИЗАЦИОННА КАРТА за 2020

изисквания към категоризационнта карта

 

КАРТОТЕКИРАНЕ, ТРЕНЬОРСКИ ЛИЦЕНЗИ И ЧЛЕНСКИ ВНОС 2022

 


 

И Н С Т Р У К Ц И Я

ЗА

ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, СЪТРУДНИЦИТЕ И ПАРТНЬОРИТЕ-ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС ПРИ И ПО ПОВОД ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ТЯХНАТА ЗАЩИТА

Спонсори и партньори
Официални спонсориAES BulgariaУниверситетска болница
Официални партньориMelliGel
Медийни партньори
ПартньориММСБългарски спортен тотализаторБОКITFTennis EuropeErasmus +Kinder+