Меню Вход

Нормативни документи

 

УСТАВ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС

 

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО ТЕНИС 2019

промени в напедбата за провеждане на състезанията по тенис 2019

 

ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС


Политики за поверителност и защита на лични данни в  СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС“


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, СЪТРУДНИЦИТЕ И ПАРТНЬОРИТЕ-ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС ПРИ И ПО ПОВОД ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ТЯХНАТА ЗАЩИТА

 

КАТЕГОРИЗАЦИОННА КАРТА

изисквания към категоризационнта карта

 

КАРТОТЕКИРАТЕ, ТРЕНЬОРСКИ ЛИЗЕНЗИ И ЧЛЕНСКИ ВНОС 2019

 


 

И Н С Т Р У К Ц И Я

ЗА

ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, СЪТРУДНИЦИТЕ И ПАРТНЬОРИТЕ-ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС ПРИ И ПО ПОВОД ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ТЯХНАТА ЗАЩИТА

Спонсори и партньори
Официални спонсориAES BulgariaMonbatБанкяУниверситетска болница
Официални партньориHEADAsicsМедицински Център СпортмедФИДУЕБ
Медийни партньори
ПартньориММСБОКITFTennis EuropeErasmus +Kinder+