Меню Вход

Екип

Спортен отдел

 

 

Атанас Георгиев  - ageorgiev@bgtennis.bg, моб. 0887500530 :

 • Администриране на Държавни първенства и Държавни и регионални турнири;
 • Подпомагане цялостната дейност на регионите в това число и  Консултиране на клубовете по административни  и спортно-технически въпроси
 • Организационна дейност по провеждането на събитията от Държавния спортен календар;
 • Член на комисии към БФТ
 • Други

 

Даниел Ангелов – Национален треньор възрастови групи 10, 12 и 14 г.; dangelov@bgtennis.bg, моб. 0886085535

 • Пътувания, тестиранията, лагерите, тренировъчен процес
 • Изготвяне на програма за подготовка на състезателите, които не са постоянно пребиваващи в София;
 • Комуникация с редица партньорски федерации по всички спортно-технически въпроси;
 • Член на комисия за изготвяне на критерии за получаване на стипендии от БФТ;
 • Администриране и ръководене на цялата дейност по треньорското обучение от страна на БФТ;
 • Организация по Европейски зимни купи, летни купи и първенства;

 

Тодор Енев - Капитан отбор „Купа Дейвис“;Национален треньор до 16, 18 и за мъже и жени; tenev@bgtennis.bg, моб.: 0887500603

 • пътувания, тестиранията, лагерите, тренировъчен процес
 • Капитан на национален отбор за мъже за „Дейвис къп“;
 • Изготвяне на програма за подготовка на състезателите, които не са постоянно   пребиваващи в София;
 • Член на Комисията по изготвяне на критерии за получаване на стипендии от БФТ;
 • Комуникация с ITF и Tенис Eвропа по всички спортно-технически въпроси;

 

Административен, Финансов и Правен отдел

 

Володя Златев – Главен юрисконсулт на БФТ - volodya_zlatev@abv.bg; моб.: 0886393363

 

Камелия Тодорова – Счетоводител БФТ - kamelia_raikova@abv.bg; ktodorova@bgtennis.bg  моб. моб.: 0887500570.

 

Стефан Стефанов – медии, отразяване на новини и Facebook профил на БФТ  - stefanjabkata@gmail.com; моб.: 0888629989

 

Невена Радева - Офис мениджър, nradeva@bgtennis.bg, моб.:0887500581:

 • Програма „Тенисът спорт за всички“ ;Програма „Развитие на тенис за хора в неравностойно положение“;
 • Организация пътувания на национални отбори, и на индивидуални състезатели част от програмата на БФТ за подпомагане на състезатели;
 • Кореспонденция и административна дейност свързана с Български олимпийски комитет;
 • Административно обслужване;
 • Пълно администриране и организиране на „Фед къп“; Спомагане при организация на „Купа Дейвис“;
 • Връзка и комуникация  с членовете на Управителния съвет;
 • Други

 

Мария Раденкова - Технически сътрудник, mradenkova@bgtennis.bg, моб.: 0887500582

 • Онлайн система и Сайт БФТ
 • Административни дейности с клубове по всякакви въпроси свързани с дейността, съдействие на клубовете при кандидастване  по пограми на ММС;
 • Картотека на състезатели – събиране, обработване и класифициране на информацията получена от клубовете;
 • Координация по работа на комисиите към БФТ;  
 • Кореспонденция с Министерство на младежта и спорта по административни теми
 • Програма „Развитие на спорта за високи постижения“;
 • Водене на треньорски и съдийски регистри и лицензи;
 • Входяща и изходяща деловодна дейност;
 • Други

 

Длъжностни лица

 

Светослав Андонов – Кондиционен треньор (ОФП), sandonov@bgtennis.bg; 0884410238:

 • Кондиционна работа с всички национални състезатели;
 • Организиране на тестиранията на националните състезатели;
 • Представляващ и отговарящ от името на БФТ за антидопингови правила, вкл. и пред антидопингов център;
 • При необходимост Посещения на клубове в страната с цел разясняване ролята и излагане на съвременните тенденции във физическата подготовка
 • Други

 

Меган Александрова – Физиотерапевт 

 • Възстановителни процедури на националните състезатели в МЦ „Спортс мед“

 

Николай Ганчев - Спортен психолог, ngantchev@galexbg.com

 • Консултации с националните състезатели
 • Ангажирано присъстие по време на лагери и тестирания на състезатели от всички възрасти, организирани от БФТ

 

Спонсори и партньори
Официални спонсориAES BulgariaБанкяУниверситетска болница
Официални партньори
Медийни партньори
ПартньориММСБългарски спортен тотализаторБОКITFTennis EuropeErasmus +Kinder+