Меню Вход

Същност

Проект „Топката е в твоето поле“

 

Проект „Топката е в твоето поле“ се осъществява с подкрепата на Министерство на младежта и спорта.

Проектът  цели да популяризира спорта, спортните дейности и активния начин на живот като инструмент за придобиване на умения и алтернативи за преодоляване на рискови поведения, зависимости и агресия на местно ниво.

Проектът е насочен към популяризиране на здравословните навици и физическа активност, които са необходими условие за подобряване качеството на живот и превенция на различни видове рискови поведения (употреба на алкохол, тютюнопушене, наркотични вещества).

Физическата активност е достъпен, но подценяван инструмент за личностно развитие, превенция на агресията и създаване на толерантна и солидарна среда, защитаваща младежите от употреба на вещества, причиняващи зависимост.

Чрез проекта се цели повишаване на  информираността на младежите относно анти- допинговите правила, политиката за борба с уредени мачове и хармоничното развитие с акцент върху физическото и психологическо здраве и методи за ранната превенция на травматични състояния от спорта посредством здравната академия за родители и деца.

Информацията кампания ще се осъществи по време на събития от Държавния спортен календар по тенис през месеци август, септември и октомври, по време на дни на отворените врати тенис комплекси в страната, с приоритет София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Стара Загора и други и в училища в  съответните населени места.

 

За повече информация по различните направления:    

Антидопингови правила: www.itftennis.com/antidoping/home.aspx

Политика за борба с уреждане на мачове: www.tennisintegrityunit.com

Здравна академия за родители и деца: www.credoweb.bg/page/68528/zdravna-tenis-akademiya-za-roditeli-i-detsa/all

Спонсори и партньори
Официални спонсориAES BulgariaУниверситетска болница
Официални партньори
Медийни партньори
ПартньориММСITFTennis EuropeAmerican Chamber of Commerce in BulgariaБългарски национален тенис центърKinder+