Меню Вход

Документи

РЕШЕНИЯ НА ТРЕНЬОРСКИ СЪВЕТ

 

Протокол от Треньорски съвет 15.11.2018 г.

Протокол от Треньорски съвет 30-31.08.2018 г.

Протокол от Треньорски съвет 24.10.2022г.

Протокол от Треньорски съвет 22.01.2023г.

Протокол от Треньорски съвет 14.03.2023г.

Протокол от Треньорски съвет 01.04.2023г.

Протокол от Треньорски съвет 09.04.2023г.

Протокол от Треньорски съвет 25.04.2023г.

Протокол от Треньорски съвет 01.05.2023г.

Протокол от Треньорски съвет 07.05.2023г.

Протокол от Треньорски съвет 14.05.2023г.

Протокол от Треньорски съвет 18.05.2023г.

Протокол от Треньорски съвет 12.06.2023г.

Протокол от Треньорски съвет 24.06.2023г.

Протокол от Треньорски съвет 09.08.2023г.

Протокол от Треньорски съвет 21.12.2023г.

Протокол от Треньорски съвет 19.01.2024г.

 

Критерии за получаване на WC за МТ в България

 

Критерии за определяне на състезатели за ЕОП и ЕЛП

 

 

 

 


 

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

 

 

Правилник за дейността на Треньорски съвет

 

Наредба на ММС за спортно педагогическите кадри в сила от 01.03.2021 г.


КРИТЕРИИ ЗА ЛИЦЕНЗРАНЕ НА ТРЕНЬОРИТЕ КЪМ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ  ТЕНИС“

Заявление за получаване на треньорски лиценз - Преустановява се издаването на лицензи от името на БТФ на треньори, които не са вписани в регистрите на ММС.

 

Заявление за участие в треньорски курс - ЦПО

 

Етичен кодекс на треньора по тенис

 

Tennis Europe Rules - какво трябва да знаят състезателите и треньорите 

 

Често задавани въпроси-Frequently asked questions Tennis Europe Junior Tour

Спонсори и партньори
Генерален спонсор
Официални спонсори
Медийни партньори
ПартньориММСITFTennis EuropeAmerican Chamber of Commerce in BulgariaБългарски национален тенис центърKinder+