Меню Вход

Обществени поръчки

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на материално техническо оборудване (МТО) за нуждите на Българската федерация по тенис" по обособени позиции”.

Срок за подаване на оферти: 19.07.2018 г., 17:00 ч.

 

Документация за участие + образци

Решение за откриване

Обявление за обществена поръчка

Решение за изменетние и допълнение

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 

Заповед за назначаване на комисиия

Декларация по чл.103 ал. 2 от ЗОП

Декларация по чл.103 ал. 2 от ЗОП

Декларация по чл.103 ал. 2 от ЗОП

 

Протокол от работата на комисия

 

Решение за Класиране

 

 

Информация за ЕЕДОП - PDF

Информация за ЕЕДОП - ZIP

 

 

 

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС”

Срок за подаване на офертите: 31.08.2018 г., 16:00 ч.

 

номер в АОП - 02757-2018-0002

дата на публикуване 30.07.2018 г.

 

Решение за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

Документация за участие в обществена поръчка

Приложения и образци към документацията

 

Решение и обявление за изменение на процедурата

Уведомление за удължаване на срока на процедурата

 

Разяснение по попълване на ЕЕДОП

 


Информация за ЕЕДОП - ZIP

Спонсори и партньори
Официални спонсориAES BulgariaMonbatБанкяFPI
Официални партньориHEADAsicsSoCourt
Медийни партньориTennis 24
ПартньориММСБОКITFTennis EuropeKinder+