Меню Вход

Обществени поръчки

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на материално техническо оборудване (МТО) за нуждите на Българската федерация по тенис" по обособени позиции”.

Срок за подаване на оферти: 19.07.2018 г., 17:00 ч.

 

Документация за участие + образци

Решение за откриване

Обявление за обществена поръчка

Решение за изменетние и допълнение

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 

 

Информация за ЕЕДОП - PDF

Информация за ЕЕДОП - ZIP

Спонсори и партньори
Официални спонсориAES BulgariaMonbatБанкяFPI
Официални партньориHEADAsicsSoCourt
Медийни партньориTennis 24
ПартньориММСБОКITFTennis EuropeKinder+