Меню Вход

Решение на комисията за провеждане на конкурс за официална топка на БФТ за 2009-2011

Решение на комисията за провеждане на конкурс за официална топка на БФТ за 2009-2011
08-10-2008 03:00

05.11.2008 г.

Комисията за избор на официална топка на БФТ за периода 2009-2011 г., избрана от УС на БФТ, разгледа постъпилите оферти, установи и реши следното:

На свое заседание на 23.09.2008 г. (Протокол №5, точка 7 от дневния ред) УС на БФТ избра комисия, която да проведе конкурса за официална топка на БФТ за следващите три години, в състав: председател Христо Михайловски (член на УС), Юри Николов (председател на КС), Атанас Георгиев (председател на ТС), Тодор Енев (представител на състезателите), Николай Пръвчев (служител на БФТ). УС на БФТ възложи на комисията да изпрати писма до фирмите-вносителки на Head, Wilson, Dunlop, Prince и Babolat и въз основа на получените оферти да избере официалната топка на БФТ за периода 2009-2011.

На фирмите е изпратено по електронна поща официално писмо, покана за участие в конкурса, с поставен срок 28.10.2008 г. за получаване на писмени предложения в запечатан плик. В посочения срок са пристигнали три предложения – от “Есен ООД” за топки Babolat, от “Индекс ЕООД” за топки Wilson и от “Мирас-Кръстеви ООД” за топки Head.

На 04.11.2008 г. пликовете бяха отворени в присъствието на председателя на комисията Христо Михайловски и членовете Юри Николов и Николай Пръвчев. След отварянето на предложенията комисията направи изчисления за стойността на една топка при база 15 000 топки годишно, на предлаганите бонуси и допълнителни възможности. Комисията проведе допълнителни разговори със специалисти, както и за уточняване на някои подробности по предложенията. Членовете на комисията Атанас Георгиев и Тодор Енев бяха запознати допълнително с писмените предложения на трите фирми и проведените разговори.

Като взе предвид горепосоченото и постъпилите предложения, комисията за провеждане на конкурса единодушно реши да избере Head за официална топка на БФТ за периода 2009-2011 г.

16.10.2008 г.

В края на годината изтича договорът на БФТ за официална топка на федерацията. В тази връзка ръководството на БФТ обявява конкурс за официална топка на БФТ за следващия тригодишен период от 2009 до 2011 г.

С избраната марка топка ще се провеждат всички държавни първенства, турнирите, на които федерацията е организатор, подготовката на националните отбори и т.н. Официалната топка на БФТ ще бъде рекламирана чрез Интернет-страницата на федерацията, чрез всички печатни материали на БФТ и чрез рекламен транспарант с размери 3х1 метра на основните прояви.

За информация, в последните три години БФТ е използвала по около 15 000 топки годишно.

Желаещите да се включат в конкурса трябва да изпратят своето писмено предложение в срок до 28.10.2008 г. То трябва да бъде запечатано в плик, който ще бъде разпечатан в присъствието на избрана от УС на БФТ комисия.

Изборът на официална топка на БФТ ще бъде направен по следните критерии:- модел, лицензиран от ITF- цена *- условия и срокове за плащане- бонус – безплатно доставени количества топки (по възможност в началото на годината)- срокове и начини за доставка **- възможност за поставяне на логото на БФТ или на други рекламни надписи- безплатно предоставяне на тенис пособия – ракети, сакове, екипи, кордажи и др.

* средна цена на топка при база от 15 000 топки (с включен бонус, ако има такъв)** приложена е справка за приблизителните нужди на БФТ за отделните периоди

Комисията ще направи своя избор на базата на писмените предложения и при необходимост събеседване.

---

Ориентировъчно количество на топките,от които БФТ се нуждае за отделните периоди(при база 15 000 топки годишно)

до 01.01 (за януари и февруари)  1600 бр.до 01.03 (за март)      800 бр.до 01.04 (за април и май)   2800 бр.до 01.06 (за юни)    2800 бр.до 01.07 (за юли)    1000 бр.до 01.08 (за август)    3200 бр.до 01.09 (за септември и октомври)  2200 бр.до 01.11 (за ноември и декември)    600 бр.* Посочените стойности са приблизителни и зависят от календара на БФТ за 2009 г.

Спонсори и партньори
Официални спонсориAES BulgariaMonbatБанкяУниверситетска болница
Официални партньориHEADAsicsМедицински Център СпортмедБУЛИНС
Медийни партньори
ПартньориММСБОКITFTennis EuropeErasmus +Kinder+