Меню Вход

Картотекирането на състезатели за 2006 г. ще се извършва от 20 ноември до 20 декември

Картотекирането на състезатели за 2006 г. ще се извършва от 20 ноември до 20 декември
15-11-2005 03:00
С решение на Управителния съвет на БФТ картотекирането на състезателите за 2006 г. ще се извършва от 20 ноември до 20 декември 2005 г. със само две промени в таксите в сравнение с предишната година: увеличаване на таксата за картотекиране на мъже и жени на 40 лв. в срок и 80 лв. след 20.12.2005 г. и намаляване от 40 лв. на 20 лв. на таксата за картотекиране на състезатели до 10 и до 12 г. след срока. Таксите и условията за картотекиране: -b1. Картотекиране на състезатели от 20.11.2005 г. до 20.12.2005 г.b- - до 10 и 12 г. (родени след 01.01.1994 г.) - 10 лв. - до 14, 16 и 18 г. (родени между 01.01.1988 г. и 31.12.1993 г.) - 20 лв. - мъже и жени (родени преди 31.12.1987 г.) - 40 лв. - издаване на състезателна карта - 5 лв. -b2. Картотекиране на състезатели след 20.12.2005 г.b- - до 10 и 12 г. (родени след 01.01.1994 г.) - 20 лв. - до 14, 16 и 18 г. (родени между 01.01.1988 г. и 31.12.1993 г.) - 40 лв. - мъже и жени (родени преди 31.12.1987 г.) - 80 лв. - издаване на състезателна карта - 10 лв. -b3. Издаване на разрешение (състезателна карта)b- - за участие на чужди граждани в турнирите през 2006 г. - 50 Евро -b4. Картотекиране на състезателите и регистриране на състезателни праваb- ще се извършва след представяне на следните документи: - Списъци с трите имена и ЕГН на състезателите, подлежащи на картотекиране, подредени по възрастови групи (до 10, 12, 14, 16 и 18 г., мъже и жени) - по три броя за всяка възраст. - Списъците трябва да бъдат напечатани на компютър или пишеща машина, подписани от председателя на клуба и подпечатани. - Всеки списък трябва да е придружен с периодичен медицински преглед за всеки състезател. -b5. Картотекирането е акт, който се удостоверява след внасяне на определените суми.b- Сумите се внасят в Българска Федерация по Тенис: - на адрес: ж.к. ”Иван Вазов”, ул. “Емил Берсински”, бл. 75, вх. Б, ет. 2, тел.(02) 951 56 96 - или по банков път по сметка: БФТ - Сметка №1000308510, Банков Код 62176307, “Булбанк” АД, София, пл.“Света Неделя” №7 Списъци за картотекиране могат да бъдат изпратени и по пощата, ако са придружени с фотокопия на банковия превод и в посочения срок (до 20.12.2005 г.)
Спонсори и партньори
Официални спонсориAES BulgariaMonbatБанкяУниверситетска болница
Официални партньориHEADAsicsМедицински Център Спортмед
Медийни партньори
ПартньориММСБългарски спортен тотализаторБОКITFTennis EuropeErasmus +Kinder+