Меню Вход

Общото събрание на БФТ ще се проведе на 29 октомври

Общото събрание на БФТ ще се проведе на 29 октомври
27-09-2005 03:00
Редовното Отчетно Общо събрание на БФТ ще се проведе на 29.10.2005 г. от 11.00 часа в зала “Москва” на Парк-хотел “Москва” в София при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на БФТ за 2004 г. и изтеклия период на 2005 г. 2. Отчетен доклад на Контролния съвет на БФТ 3. Приемане на бюджета на БФТ за 2005 г. 4. Промяна в състава на Управителния съвет по направени искания на негови членове. 5. Информационни. При липса на кворум на основание на чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Съобщението е обнародвано в Държавен вестник, бр.68/19.08.2005 г. Съгласно Устава на БФТ клубовете от първа категория имат право на трима делегати, клубовете от втора категория - на двама, а клубовете от трета и четвърта категория - на по един делегат. За регистрацията, която ще се извършва от 9.30 до 10.45 часа делегатите трябва да представят лична карта; копие от съдебно удостоверение за актуално състояние; протокол от редовно заседание на управителния съвет или общото събрание на клуба, удостоверяващ, че лицето ще представлява съответния клуб.
Спонсори и партньори
Официални спонсориAES BulgariaMonbatБанкяУниверситетска болница
Официални партньориHEADAsicsМедицински Център СпортмедDECATHLONБУЛИНС
Медийни партньори
ПартньориММСБОКITFTennis EuropeErasmus +Kinder+